Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. AE88 vip sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án. Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và tổ chức bảo hiểm tài chính thông qua trang web để hoàn thành các yêu cầu thanh toán. Mọi thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua một cổng thông tin an toàn và được lưu trữ trong môi trường bí mật nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Mọi dữ liệu bên trong và bên ngoài đều được giới hạn nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. AE88 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi thông báo tới khách hàng qua email về các chương trình khuyến mãi có thể họ quan tâm. AE888 sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào vì đây là mục đích trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của AE888, không ai có thể phân phối, sửa đổi, sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của AE888 hoặc phản chiếu nội dung đó đến các máy chủ không phải của Ae888.